fbpx

Vores initiativer

vores initiativer

skal bidrage til at gøre Esbjerg til en mere attraktiv uddannelsesby

Læs mere om de forskellige initiativer her:

Fyrtårn

Vi vil skabe et fyrtårn - et fysisk vartegn - som er unikt og markant, og som sætter Esbjerg på landkortet.

Student in Business (SIBU) Partnerskabsaftaler

Vi understøtter stærke partnerskaber mellem studerende, virksomheder og uddannelsesinstitutioner.

Co-business graduate program

Vi giver nyuddannede en fantastisk start på karrieren.

advisory boards

Vi spørger en lang række unge, virksomheder og institutioner til råds.

Esbjerg kulturelle ungdomsfond

Unge har magten over millioner.

Uddannelse

Vi arbejder på, at få nye spændende uddannelser til byen, samt at skabe smidigere veje gennem uddannelserne.

FYRTÅRN

Det er Fyrtårnet, der skal lyse vejen op for Esbjergs udvikling, og det er Fyrtårnet, der skal skabe opmærksomhed om Esbjerg og skabe en stolthed over, hvad vi kan.

Esbjergs kommende Fyrtårn samler de mange gode initiativer og hensigter fra de øvrige mål og indsatsområder, som Education Esbjerg arbejder med. Fysisk taler vi om en markant og spektakulær bygning centralt placeret i Esbjerg. Indholdsmæssigt rummer Fyrtårnet uddannelser, forskning, formidling og samspil mellem uddannelser, erhverv og omgivelserne. Kernen i Fyrtårnet bliver uddannelser, laboratorier og nyskabende læringsmiljøer, der bygger på Esbjergs DNA og viser veje, Esbjerg kan gå med afsæt i bæredygtighed, grøn omstilling, nye teknologier og morgendagens levevis.

Fyrtårnet skal både i bygning, indhold og profil vise noget, der er unikt for Esbjerg, og som kan være til inspiration for andre. Det er her fremtidens kompetencer inden for Esbjergs bæredygtigheds profil udvikles og udbredes.

Student in business (SIBU) - Partnerskabsaftale

Vi vil være danmarksmestre i erhvervssamarbejde: En tættere involvering af unge under uddannelse og områdets virksomheder er vigtig for de unges overgang til voksenlivet og deres karrieremuligheder.

Mandag d. 16. november 2020, lancerede vi derfor konceptet: Student in Business http://sibu.dk/

Her bygger vi videre på det tætte erhvervssamarbejde der er i Sydvestjylland, og derved gør området til danmarksmestre i erhvervssamarbejde. Vi markedsfører, faciliterer og henviser til de tiltag der allerede eksisterer samt udvikler nye tiltag, der skal øge de unges kendskab til erhvervslivet. I første omgang omfatter det Mentorprogram, Studiejob og Virksomhedsbesøg.

Ambitionen er at lave 500 partnerskabsaftaler med virksomheder og organisationer i Sydvestjylland. Aftalerne skal skabe et tættere bånd mellem de unge og deres potentielle fremtidige arbejdsgiver, samt øge samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Kontakt Peter Hegelund eller Anne Sofie Skou Jessen, hvis din virksomhed er interesseret i at høre mere om, hvordan I kan bidrage til Partnerskabsaftalerne.

Med SIBU mentorprogrammet, matcher vi ambitiøse studerende, der mangler 6-12 måneder af deres videregående uddannelse med områdets virksomheder og mentorer der har 3-5 års erhvervserfaring.

Mentorprogrammet sikrer derved en bedre overgang fra studieliv til arbejdsliv og skaber samarbejde mellem studerende og virksomheder.  

Det første pilotprojekt kickstartes d. 3. marts 2021 og kører frem til december 2021. 

 

Vi er bindeled mellem, de virksomheder, der vil tilbyde spændende studiejobs, og de dygtige og kompetente studerende, der vil have relevant erhvervserfaring på CV’et.

Vi arbejder på et koncept for virksomhedsbesøg for de videregående uddannelser.

Co-Business Graduate Program (COBU)

I et hidtil uset stærkt samarbejde mellem områdets virksomheder og offentlige arbejdspladser, arbejder vi på et helt nyt Graduate Program som sender nyuddannede på et unikt karriereforløb.

Et 2-årigt forløb der indeholder 3 arbejdspladser, flere spændende tværfaglige kurser, mentorforløb og et usammenligneligt netværk. For arbejdsgiverne vil Graduate Programmet være en mulighed for at rekruttere nogle af landets skarpeste nyuddannede, give dem endnu flere kompetencer og være med til at opbygge et netværk blandt fremtidens ledere i området.

Graduate Programmet skal udvikles og drives af Education Esbjerg i tæt samarbejde med HR afdelingerne i de virksomheder, som er en del af programmet.

I det første pilot program, der byder velkommen til de første graduates i september 2021, samarbejder vi med Viking Life-Saving Equiptment, Blue Water Shipping, Telesikring A/S, Semco Maritime og Deloitte.

Læs mere her: Co-bu.dk

Er du interesseret i at høre mere, kan du kontakte Line Stenstad.

Advisory Boards

Sekretariatet og bestyrelsen for Education Esbjerg har behov for inspiration fra mange forskellige interessenter, i arbejdet med visionen for Esbjerg som en attraktiv uddannelsesby.

Vi har derfor indbudt en række nøgleaktører i Sydvestjylland til at deltage i emneopdelte Advisory Boards.

Læs mere om de enkelte Advisory Boards herunder.

Vi spørger selvfølgelig dem, det hele handler om, til råds: de unge. Vores Unge Advisory Board består af repræsentanter fra videregående uddannelsesinstitutioner, ungdomsuddannelserne og folkeskolerne i Esbjerg og omegn.

Vi leder i øjeblikket efter medlemmer til dette Advisory Board, og hører gerne fra dig hvis du er ung og vil være med til at sætte dit præg på kommunens fremtid.

Send en mail til Line Stenstad, så vender hun tilbage hurtigst muligt.

Repræsentanter for byens uddannelsesinstitutioner er samlet i dette Advisory Board. Vi snakker blandt andet om, hvordan vi kan skabe mere samarbejde på tværs af uddannelser.

Anne Sofie Skou Jessen og Peter Hegelund er tovholdere for Uddannelse Advisory Board, og du kan kontakte dem her.

En lang række virksomheder er inviteret til at deltage i et Erhvervs Advisory Board. Her diskuterer vi blandt andet, hvordan erhvervslivet kan bakke op om Education Esbjerg, og hvordan vi kan styrke samarbejdet med uddannelsesinstitutionerne.

Har du lyst til at bidrage? Send en mail til Peter Hegelund.

I Kultur Advisory Board har vi samlet et bredt udsnit af Esbjergs kulturliv; det tæller blandt andet repræsentanter for spillesteder, museer, caféer og foreninger. Vi arbejder på at skabe øget opmærksomhed om de mange kulturelle tilbud der allerede eksisterer i byen, og vi diskuterer hvordan vi kan skabe endnu flere attraktive begivenheder for unge.

Du er velkommen til at kontakte Line Stenstad, hvis du vil være med i Kultur Advisory Board.

Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond (KUUF)

I Esbjerg er det de unge der bedst kan sætte ord på, hvad de unges behov er og hvilke kulturelle tilbud de ønsker at gøre brug af i deres fritid.

Vi er derfor medstifter af Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond, hvor flertallet i bestyrelsen er unge mennesker, som årligt får over en million kroner til rådighed til at støtte kulturelle aktiviteter. Aktiviteter der skal skabe gode oplevelser, synlighed i bybilledet og styrke byen som studie- og uddannelsesby.

Initiativet til KUUF kommer fra fremtrædende erhvervsfolk og sekretariatschef i Education Esbjerg, Erling Petersson, og det bakkes økonomisk op af 10 fonde og Esbjerg Kommune. Med den nye almennyttige fond tilføres yderligere millioner af kroner, og det stærke fokus på at lade unge råde over midlerne bliver modtaget med begejstring af unge i Esbjerg.

KUUF kan støtte initiativer, der i bred forstand udtrykker hvad unge er engageret i og gerne vil. Det kan være musik, teater, dans, design, journalistik, litteratur, visuelle medier, natur og sociale events. Det kan både være egne projekter og i samarbejde med Esbjerg Kommune og Education Esbjerg.

Læs mere om Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond her.

UDDANNELSE

Education Esbjerg arbejder for at løfte uddannelsesniveauet i området gennem blandt andet flere uddannelser til Esbjerg som både er relevante for virksomhederne og attraktive for unge at søge.

Netop flere rigtige uddannelser er vigtige for at nå målet om 7500 studerende i Esbjerg og for at sikre, at virksomhederne kan få dækket behovet for kvalificerede medarbejdere de kommende år. Udfordringen handler både om at styrke eksisterende uddannelser og deres studiemiljøer og om at få nye uddannelser til byen, der kan sikre de kompetencer, der fremadrettet vil være brug for.

I den nyligt udsendte rapport "Om de samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesniveauet i Sydvestjylland" dokumenterer analysefirmaet Højbjerre, Brauer og Schultz, at der er behov og jobmuligheder i uddannelser som f.eks. økonomi, sundhed, IT/data, energi og jura.

Education Esbjergs uddannelsesindsats retter sig således både mod at få flere til at studere i byen, og at få flere færdiguddannede til at søge arbejde i området. Med henblik på at tiltrække dygtige kandidater og bachelorer har Education Esbjerg været med til at udvikle et unikt Graduate program, der omfatter ansættelse og rotation på 3 virksomheder i en 2-årig periode samt relevante kurser indbygget i forløbet.