Vores initiativer – Uddannelse

uddannelse

xxx

Add Your Heading Text Here

Add Your Subheading Text Here

Add Your description text

book_green

uddannelse

EDUCATION ESBJERG ARBEJDER FOR AT LØFTE UDDANNELSESNIVEAUET I OMRÅDET GENNEM BLANDT ANDET FLERE UDDANNELSER TIL ESBJERG SOM BÅDE ER RELEVANTE FOR VIRKSOMHEDERNE OG ATTRAKTIVE FOR UNGE AT SØGE.

Netop flere rigtige uddannelser er vigtige for at nå målet om 7500 studerende i Esbjerg og for at sikre, at virksomhederne kan få dækket behovet for kvalificerede medarbejdere de kommende år. Udfordringen handler både om at styrke eksisterende uddannelser og deres studiemiljøer og om at få nye uddannelser til byen, der kan sikre de kompetencer, der fremadrettet vil være brug for.

I den nyligt udsendte rapport "Om de samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesniveauet i Sydvestjylland" dokumenterer analysefirmaet Højbjerre, Brauer og Schultz, at der er behov og jobmuligheder i uddannelser som f.eks. økonomi, sundhed, IT/data, energi og jura.

Education Esbjergs uddannelsesindsats retter sig således både mod at få flere til at studere i byen, og at få flere færdiguddannede til at søge arbejde i området. Med henblik på at tiltrække dygtige kandidater og bachelorer har Education Esbjerg været med til at udvikle et unikt Graduate program, der omfatter ansættelse og rotation på 3 virksomheder i en 2-årig periode samt relevante kurser indbygget i forløbet.