Status på udflytningsplanerne

NYHEDSBREV JANUAR 2022

STATUS PÅ UDFLYTNINGSPLANERNE

STATUS PÅ UDFLYTNINGSPLANERNE

Godt nyt - flere uddannelser til Esbjerg, men byen har brug for mere

Der er gode nyheder til Esbjerg på uddannelsesfronten. Den 12. januar 2022 havde uddannelsesinstitutionerne frist for at indsende deres plan over uddannelser, de gerne vil flytte ud fra de fire store byer. Det gav yderligere to universitetsuddannelser til Esbjerg – nemlig:

• en kandidatuddannelse i Idræt og Sundhed fra Syddansk Universitet og
• en kandidatuddannelse i Veje og Trafik fra Aalborg Universitet.

Det kommer oveni de to uddannelser, der allerede har været drøftet længe:
kandidatuddannelsen i medicin
bachelor- og kandidatuddannelsen i jura.

Før uddannelserne er en realitet i Esbjerg skal den endelige udflytningsplan dog godkendes af politikerne og de enkelte uddannelser skal igennem en godkendelse i et prækvalifikationsråd - RUVU. Medicinuddannelsen er dog allerede godkendt.

Education Esbjerg – havde gerne set endnu flere uddannelser i byen

Education Esbjerg håber, at de nye uddannelser bliver endeligt godkendt, de vil styrke uddannelsesmiljøet i byen. Education Esbjerg havde dog håbet at universiteterne ville søge om, at få flere uddannelser til byen. Education Esbjerg har tidligere gennemført undersøgelse af, hvilke uddannelser virksomhederne og de offentlige styrelser savner i lokalområdet. Højest på ønskelisten står it-uddannelser bl.a. i softwareudvikling. Der er også en lang række andre uddannelser på listen. En ingeniøruddannelse på energiområdet, cand.merc. i finansiering og kommunikationsuddannelse osv. Education Esbjerg peger desuden på et behov for, at byen også får nogle af de uddannelser, der er populære hos de unge, f.eks. psykologiuddannelsen. Education Esbjerg arbejder derfor videre for at tiltrække flere uddannelser til byen. AAU har indledt samarbejde om en diplomingeniør i energiteknik, og SDU har henvendt sig om en kandidat i økonomi (forudsætter at der fra Esbjergs side stilles en underskudsgaranti).

Vejle campus – hvorfor det?

I universiteternes udflytningsplan er der dog også en uheldig overraskelse. Syddansk Universitet vil oprette en meget stor campus med optag på 500 studerende i Vejle. Den nye campus skal have de it-uddannelser, som Esbjerg sukker efter men også ingeniøruddannelserne som i forvejen findes i Esbjerg. Oprettelse af en stor afdeling i Vejle kan undre os i Esbjerg, når formålet med udflytning af studiepladser er at oprette studiepladser i de egne af landet, hvor der er mangel på uddannelser og studiepladser. Det er der ikke lige just i området omkring Vejle. Vejle ligger 1 time væk fra det kæmpestore Aarhus Universitet, ½ time fra Kolding og 1 time fra Esbjerg.

Politiske forhandlinger – bestemmer hvordan den samlede plan bliver

Så der er dramatik om udflytning af uddannelserne også fordi universiteterne i stort omfang vælger at nedlægge uddannelser i stedet for at flytte dem ud. Politikerne er begyndt deres drøftelse af den samlede plan for udflytning af uddannelser. Det bliver meget spændende at følge. I næste uge er der blandt andet samråd i Folketinget om udflytning af studiepladser. Det er indkaldt af Henrik Dahl fra Liberal Alliance. Henrik Dahl er valgt i Sydjyllands kreds. Liberal Alliance er ikke med i kredsen af partier, der er blevet enige om at flytte uddannelser ud fra de store byer.

Godt nyt - nye uddannelser til Sydvestjylland på Erhvervsakademi Sydvest og UC

Ud over universitetsuddannelser kommer der også andre vigtige uddannelser til Esbjerg. Erhvervsakademi Sydvest har ansøgt om og er blevet godkendt af RUVU til udbud af to nye uddannelser:

  • Erhvervsakademiuddannelse i Energiteknologi
  • Professionsbachelor i Finans

På UC Syd er de blevet godkendt til

  • Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration.

UC Syd arbejder også på at få etableret diplomuddannelsen i skat i Esbjerg, da den nye Skattestyrelse har behov for stærke skattespecialister.

Så der er flere gode uddannelser på vej til Esbjerg. Education Esbjerg arbejder for, at endnu flere nye uddannelser kommer til Esbjerg. I dag har Esbjerg for eksempel kun ½ pct. af optaget på universitetsuddannelserne i Danmark og et begrænset antal uddannelser at vælge mellem for de unge. Det er meget lidt, når Esbjerg er Danmarks 5. største by og har brug for kompetencer og uddannelser, der kan styrke den grønne omstilling og Esbjergs potentialer inden for den digitale industri.