fbpx

Om os

Om os

Education Esbjerg

education esbjerg sekretariatet

Education Esbjerg fungerer som bindeled mellem studerende, uddannelser, virksomheder og kommune.

I denne rolle er Education Esbjerg med til at understøtte og markedsføre den indsats der allerede foregår med at udvikle Esbjerg som uddannelsesby, samt med til at udvikle nye koncepter og initiativer, der kan gøre en forskel i Sydvestjylland.

Efter en enestående indsamling af midler på ganske få uger, med bidrag fra virksomheder, kommune og fonde, kunne Education Esbjerg etableres med bestyrelse og sekretariat i januar 2020.

Education Esbjergs bestyrelse består af repræsentanter fra erhvervslivet, kommunen og Business Esbjerg:
- Henrik Uhd Christensen (formand), Direktør for VIKING Life-Saving Equipment
- Søren Nørgaard Thomsen, Direktør for Blue Water Shipping
- Peter Kirk Larsen, Bestyrelsesformand for Kirk Larsen & Ascanius
- Jesper Frost Rasmussen, Borgmester, Venstre
- Sarah Nørris, Byrådsmedlem, Enhedslisten
- Susanne Nordenbæk, Direktør for Business Esbjerg

Erling Petersson er ansat som leder af sekretariatet, som består af yderligere 6 medarbejdere.

Vores mission er at tiltrække og fastholde flere unge i området

Education Esbjerg er etableret med et klart sigte

- Flere unge skal blive i Esbjerg for at studere,
- Flere unge skal flytte til Esbjerg for at studere, og
- Flere færdiguddannede kandidater skal flytte til området for at arbejde.

Virksomhederne har brug for uddannede og kompetente medarbejdere.

Med den demografiske udvikling de næste 10 - 12 år, hvor der vil være 20% færre unge, bliver det ekstra vigtigt at sætte turbo på indsatsen for at tiltrække og fastholde de unge.

Vores vision er at gøre Esbjerg til en mere attraktiv uddannelsesby

I samarbejde med virksomheder, uddannelsesinstitutioner og kommune, igangsætter og understøtter vi initiativer, der i bred forstand kan gøre Esbjerg til en attraktiv by at bo, uddanne sig og leve i.

Vi ser uddannelse som den driver, der kan være med til at sikre vækst og velfærd i Esbjerg og omegn. Vi har derfor identificeret 5 indsatsområder, der danner rammen for de initiativer vi sætter igang.

Fyrtårn

Vi vil skabe et fyrtårn - et fysisk vartegn - som er unikt og markant, og som sætter Esbjerg på landkortet.

Uddannelsesudbud

Vi arbejder på, at få nye spændende uddannelser til byen, samt at skabe smidigere veje gennem uddannelserne.

Erhvervssamarbejde

Vi er bindeled for en tæt virksomhedskontakt under uddannelsen gennem bl.a. studiejobs, mentorordninger, praktikophold og jobgaranti.

Ungefokus

Vi lytter til de unge og tager dem med på råd.
Vi mener, at unge skal være ambassadører for Esbjergs
turn-around.

Branding

De gode uddannelses- og karriereveje, erhvervssamarbejdet og studiemiljøet skal bindes sammen i en stærk fortælling om Esbjerg.

Det nytter og vi kan alle bidrage

Vi har mange forskelligartede opgaver foran os, og det kan virke som en stor mundfuld.

Det er en udfordring vi er i stand til at løse fordi vi alle - uddannelsesinstitutioner, virksomheder, fonde, kommune og by - rykker sammen om en fælles mission.

På få uger har Education Esbjerg således modtaget bidrag til projektet på over 16 millioner kroner, flere donationer kommer løbende til, og nye bidrag er velkomne.

Esbjerg har mange kvaliteter og muligheder for unge. Vi sørger for at skabe opmærksomhed om dem, samtidig med, at vi skaber endnu flere.

Sigtet med Education Esbjerg er således todelt:
Vi skal igangsætte tiltag, der for alvor rykker Esbjerg i den rigtige retning.
Og vi skal skabe en fortælling der på en slagkraftig måde 'brander' Esbjerg som en attraktiv uddannelsesby.