Om os

lær os at kende

hvem er vi?
EE_Weel top@2x

education esbjerg sekretariatet

education esbjerg sekretariatet

EDUCATION ESBJERG FUNGERER SOM BINDELED MELLEM STUDERENDE, UDDANNELSER, VIRKSOMHEDER OG KOMMUNE.

Education Esbjerg er således med til at understøtte og markedsføre den indsats, der foregår med at udvikle Esbjerg som uddannelsesby samt med til at udvikle nye koncepter og initiativer, der kan gøre en forskel i Sydvestjylland og være med til at skabe et Danmark i bedre balance – uddannelsesmæssigt, økonomisk og geografisk.

Education Esbjerg er etableret med bestyrelse og sekretariat i januar 2020 med bidrag og støtte fra Esbjerg Kommune samt en række af byens virksomheder og fonde.

Education Esbjergs bestyrelse består af repræsentanter fra erhvervslivet, kommunen og Business Esbjerg:
- Henrik Uhd Christensen (formand), Direktør for VIKING Life-Saving Equipment
- Søren Nørgaard Thomsen, Direktør for Blue Water Shipping
- Peter Kirk Larsen, Bestyrelsesformand for Kirk Larsen & Ascanius
- Jesper Frost Rasmussen, Borgmester, Venstre
- Sarah Nørris, Byrådsmedlem, Enhedslisten
- Susanne Nordenbæk, Direktør for Business Esbjerg

Erling Petersson er ansat som leder af sekretariatet, som består af yderligere 7 medarbejdere, heriblandt 3 studentermedhjælpere.

mission

Vores mission er at tiltrække og fastholde flere unge i området

- Flere unge skal blive i Esbjerg for at studere,
- Flere unge skal flytte til Esbjerg for at studere, og
- Flere færdiguddannede kandidater skal flytte til området for at arbejde.

Virksomhederne har brug for uddannede og kompetente medarbejdere.

Med den demografiske udvikling de næste 10 - 12 år, hvor der vil være 20% færre unge, bliver det ekstra vigtigt at sætte turbo på indsatsen for at tiltrække og fastholde de unge.

vision

I SAMARBEJDE MED VIRKSOMHEDER, UDDANNELSESINSTITUTIONER OG KOMMUNE, IGANGSÆTTER OG UNDERSTØTTER VI INITIATIVER, DER KAN GØRE ESBJERG TIL EN ATTRAKTIV BY AT BO, UDDANNE SIG OG LEVE I.

Esbjerg har over en periode på godt halvanden hundrede år udviklet sig fra bacon og fiskeri til offshore energi og står nu på tærsklen til en ny omstilling til grøn energi og teknologi.

Med de rette omstændigheder vil Esbjerg kunne blive et fremtidigt fyrtårn for et bæredygtigt Danmark i balance.

Det kræver blandt andet, at de rigtige kompetencer og uddannelser er til stede
Vi ser således uddannelse som den driver, der kan være med til at sikre vækst og velfærd, og som et centralt omdrejningspunkt i Esbjergs videre udvikling.

Vi har derfor identificeret 5 indsatsområder, der danner rammen for de initiativer, vi arbejder med.

vores indsatsområder

fyrtårn

Vi vil skabe et fyrtårn - et fysisk vartegn - som er unikt og markant, og som sætter Esbjerg på landkortet. Et internationalt kraftcenter i bæredygtighed med et nyskabende læringsmiljø for morgendagens kompetencer og levevis.

Uddannelsesudbud

Målet er 7500 studerende og vi arbejder derfor på, at få nye, attraktive og relevante uddannelser til byen, samt at skabe smidigere veje gennem uddannelserne.

Erhvervssamarbejde

Vi vil gøre Esbjerg til danmarksmester i samarbejde mellem unge, studerende og uddannelser. Vi er derfor bindeled for en tæt virksomhedskontakt for unge gennem bl.a. studiejobs, mentorordninger, praktikophold og jobgaranti. Vi tilbyder ligeledes attraktive karrieremuligheder for nyuddannede i form af blandt andet et unikt Graduate program.

Top 5 Studieby

Vi binder de gode uddannelses- og karriereveje, det tætte erhvervssamarbejde og det nære og attraktive studiemiljø sammen i en ny stærk fortælling om Esbjerg. Esbjerg skal kendes som en attraktiv uddannelsesby med gode job- og karrieremuligheder.

ungeinvolvering

Vi lytter til de unge og tager dem med på råd. Vi mener, at unge skal være ambassadører for Esbjergs turn-around. De unge skal mærke, at der er gode uddannelsesmæssige og sociale udfoldelsesmuligheder. At der er gode faciliteter og et godt studiemiljø, og at der bliver gjort en aktiv indsats fra byen (kommunen, erhvervsliv, uddannelsesinstitutionerne) for at udbygge dette. Hertil kommer det tætte samarbejde mellem uddannelser og erhvervslivet. At der er let adgang til praktikophold, studiejobs osv.

vores medarbejdere

Leder

Erling Petersson

- Bidragsydere
- Presse
- Ungdomsfond

Projektleder

Line Stenstad

- Fyrtårn
- Co-Business Graduate Program
- Kultur Advisory Board

HR-Partner

Anne Sofie Skou Jessen

- Co-Business Graduate Program
- Student In Business - Mentorprogram
- Uddannelses Advisory Board
- Unge Advisory Board

Kommunikation og Marketingsleder

Camilla Hansen

- Kommunikation
- Branding
- Kultur Advisory Board

Udviklings- og projektkoordinator

Caroline Andersen

- Student In Business - Initiativer
- Konceptudvikling
- Unge Advisory Board

Erhvervskonsulent

Peter Hegelund

- Student In Business - Mentorprogram
- Erhvervssamarbejde
- Erhvervs Advisory Board

Studentermedhjælper

Sofus Tao Pedersen

- Kommunikation
- Hjemmeside
- Ad-hoc-opgaver

Studentermedhjælper

Nina Kristensen

- Co-Business Graduate Program
- Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
- Ad-hoc opgaver

Studentermedhjælper

Stine Dalgaard Mølholm

- Student in Business
- Samarbejde med uddannelsesinstitutionerne
- Ad-hoc opgaver

Det nytter og vi kan alle bidrage

VI HAR MANGE FORSKELLIGARTEDE OPGAVER FORAN OS, OG DET KAN VIRKE SOM EN STOR MUNDFULD.

Men det er en udfordring, vi kan løse, når vi alle - uddannelsesinstitutioner, virksomheder, fonde, kommune og by - rykker sammen om og påtager os det engagement, der skal til.