Natalias mentorerfaringer bidrager til hendes arbejdsplads

Natalias mentorerfaringer bidrager til hendes arbejdsplads

I Student In Business (SIBU), et initiativ af Education Esbjerg, er det første mentorforløb i fuld gang - og det er med stor succes. Her halvvejs inde i forløbet melder flere af programmets mentees tilbage, at deres pågældende mentor allerede har guidet og hjulpet dem med flere af de udfordringer, de oplever i overgangen fra studieliv til arbejdsliv. Men det er ikke kun de deltagende mentees, der udvikler sig under programmet. Mentorerne oplever også, at det at være mentor er givende for dem - både personligt og fagligt.

Natalia Chrapkova er mentor i SIBU mentorprogrammets første runde.
Her er hun matchet med en studerende, Ditte Foged Jensen, som er ved at tage den selvsamme uddannelse, som Natalia tog på Aalborg Universitet Esbjerg.

– Jeg studerede bioteknologi og til kemiingeniør her i Esbjerg på Aalborg Universitet, hvilket faktisk også er det, som min mentee, Ditte, er i gang med. Den fælles uddannelsesbaggrund med de samme lærer og de samme forløb, som vi har, er virkelig med til at gøre os til et godt match, og så er det en stor styrke for vores mentor-mentee relation, fortæller Natalia. 

Natalias tilgang til samarbejde, især med de yngre medarbejdere, har også ændret karakter, og jeg er sikker på, at det er givende for alle involverede. Det tilskriver jeg direkte den læring, der er kommet gennem mentorprogrammet

- Jacob Kirkegaard Rasmussen, Head of Process Department hos DSM Esbjerg

SAMARBEJDET HAR ÆNDRET KARAKTER

Udover deres fælles uddannelsessted har de også det tilfælles, at de begge har været studentermedhjælpere i en virksomhed. Her gik Natalia fra en stilling som studentermedhjælper hos DSM Esbjerg til en fastansættelse som Process Engineer samme sted.
Blandt andet derfor hjælpes flere af DSM Esbjergs studentermedhjælpere af Natalia, og her har Natalia bemærket, at hun med deltagelsen i mentorprogrammet, har ændret sin måde at arbejde med studentermedhjælperne på.

 – Her hos DSM Esbjerg samarbejder jeg med samt hjælper og træner flere af vores studentermedhjælpere. Det er en noget anden relation, end den jeg har til min mentee, men alligevel er jeg begyndt at bruge nogle af mine redskaber og erfaringer fra at være mentor overfor studentermedhjælperne. At være mentor giver mig en ny indsigt i, hvilke spørgsmål de studerende går rundt med, og dem kan jeg nu spørge bedre ind til, fortæller hun.

Fra september skal Natalia yderligere være vejleder på kandidatspecialer, som flere af de ansatte studerende skal skrive. Også her vil Natalia gøre brug af sine erfaringer fra rollen som mentor.

– Fordi det er de kandidatstuderendes sidste år på studiet, vil jeg helt sikkert kunne bruge nogle af de spørgsmål, som jeg har stillet min mentee, men i særlig grad også de spørgsmål min mentee har stillet mig. At huske de spørgsmål vil bare gøre det nemmere og forbedre muligheden for at spørge ind til, hvorfor de kandidatstuderende har valgt deres projekter, og samtidig vil spørgsmålene også kunne bidrage til at skubbe dem i retningen af, hvad det er, de egentlig gerne vil, siger Natalia.

Mentorerfaringerne, som Natalia har gjort sig, er dog også gavnlige for hende, når det er hendes kolleger, der har brug for en hjælpende hånd eller feedback.

– Dittes og mine samtaler er med til at udvikle mig og forbedre mine færdigheder indenfor mentoring. Jeg oplever, at mentoring er en kompetence, som er meget givende og god at udvikle. Også på arbejdspladsen, hvis jeg skal hjælpe mine kollegaer med noget, så gør mentorerfaringerne bare, at det falder mig mere naturligt, hvordan jeg skal hjælpe, eller hvad jeg skal spørge om, forklarer Natalia.

At mentorprogrammet har tilføjet til Natalias arbejde hos DSM Esbjerg er heller ikke gået ubemærket hen. Her har særligt Natalias leder set en udvikling hos hende.

– Natalia og jeg har talt om hendes oplevelser gennem mentorprogrammet, og her har jeg kunnet se og høre, at det har bidraget til refleksion og personlig udvikling hos Natalia. Hendes tilgang til samarbejde, især med de yngre medarbejdere, har også ændret karakter, og jeg er sikker på, at det er givende for alle involverede. Det tilskriver jeg direkte den læring, der er kommet gennem mentorprogrammet, fortæller Jacob Kirkegaard Rasmussen, Head of Process Department hos DSM Esbjerg.

Mentor Natalia Chrapkova (tv) og mentee Ditte Foged Jensen (th). Foto: REDSTAR

Indblik og kontakt

Selv var Natalia klar over, hvad hun skulle efter sin studietid. Alligevel ser hun dog mentorprogrammet som en stor hjælp for de studerende og et godt tiltag for dem for at få en god start på deres karriere, uanset om fremtiden er fastlagt eller forholdsvis uklar.

– Jeg synes mentorprogrammet er et rigtig godt initiativ. Hvis mentorprogrammet havde været tilgængeligt for mig, da jeg studerede, så havde jeg helt sikkert tilmeldt mig – også selvom jeg havde en studentermedhjælperstilling med udsigt til fastansættelse her hos DSM Esbjerg.
Jeg kan virkelig godt lide, at initiativet både hjælper studerende med at få en fod indenfor hos virksomheder, og samtidig også giver virksomhederne en kontakt til de studerende, 
fortæller Natalia.

Også hos Natalias leder er der positiv opbakning til mentorprogrammet og til den forbindelse, det giver til de studerende.

– Vi er altid interesserede i samarbejder med eksterne partnere. Det giver ny inspiration og en dybere forståelse af, hvad der rør sig hos de studerende. De studerende er jo potentielle fremtidige kollegaer, og her er vi interesseret i at kunne tiltrække de bedste, og det kræver forståelse af, hvad der interesserer de studerende. Hvis vi samtidigt kan bidrage til de studerendes udvikling – så er det win-win, fortæller Jacob Kirkegaard Rasmussen, Head of Process Department hos DSM Esbjerg

Det næste forløb af mentorprogrammet skal i gang til efteråret og derfor søger Education Esbjerg netop nu efter flere mentorer til at inspirerer og hjælpe et nye hold af mentees. Læs om mentorprogrammet og mulighederne for at blive mentor på SIBU.dk/Mentorprogram

Jeg oplever, at mentoring er en kompetence, som er meget givende og god at udvikle. Også på arbejdspladsen, hvis jeg skal hjælpe mine kollegaer med noget, så gør mentorerfaringerne bare, at det falder mig mere naturligt, hvordan jeg skal hjælpe, eller hvad jeg skal spørge om.

- Natalia Chrapkova

Foto: REDSTAR

FAKTABOKS OM STUDENT IN BUSINESS / MENTORPROGRAMMET:
Education Esbjerg står bag initiativet Student In Business (SIBU), som skal bringe de studerende i Sydvestjylland tættere på erhvervslivet og derved gøre området til Danmarksmestre i erhvervssamarbejde.

Mentorprogrammet i Student In Business (SIBU) matcher mentorer med 2-8 års erhvervserfaring med studerende på de videregående uddannelser i Esbjerg. Et match der helt konkret skal lette den studerendes overgang fra studieliv til arbejdsliv gennem 1:1 samtaler over en periode på ca. 9 mdr.

Programmet henvender sig til både danske og internationale studerende, som har mellem 6-24 måneder tilbage af deres uddannelse.

Læs mere på SIBU.dk

 

Artiklen er skrevet af: 

Sofus Tao Pedersen

Sofus Tao Pedersen

Education Esbjerg

Artikler

ÅBENT HUS GJORDE JAKOB SIKKER I SIT VALG AF UDDANNELSE

I samarbejde med Study in Esbjerg havde Education Esbjerg inviteret gymnasielever, der er i studiepraktik på byens videregående uddannelser til et fælles socialt arrangement på Esbjerg Street Food for at gøre dem klogere på studielivet i området. Langt størsteparten af deltagerne kom fra andre kommuner end Esbjerg og næsten 75 pct. af de unge kunne efter eventet se sig selv som studerende i byen.

Læs også
Artikler

MENNESKER MØDES OG ET UDVIKLENDE SAMARBEJDE OPSTÅR – KICK OFF PÅ EDUCATION ESBJERGS ANDET MENTORFORLØB

I samarbejde med Study in Esbjerg havde Education Esbjerg inviteret gymnasielever, der er i studiepraktik på byens videregående uddannelser til et fælles socialt arrangement på Esbjerg Street Food for at gøre dem klogere på studielivet i området. Langt størsteparten af deltagerne kom fra andre kommuner end Esbjerg og næsten 75 pct. af de unge kunne efter eventet se sig selv som studerende i byen.

Læs også
Artikler

NYT ARRANGEMENT FOR GYMNASIEELEVER LOKKER UNGE FRA HELE LANDET TIL ESBJERG

I samarbejde med Study in Esbjerg havde Education Esbjerg inviteret gymnasielever, der er i studiepraktik på byens videregående uddannelser til et fælles socialt arrangement på Esbjerg Street Food for at gøre dem klogere på studielivet i området. Langt størsteparten af deltagerne kom fra andre kommuner end Esbjerg og næsten 75 pct. af de unge kunne efter eventet se sig selv som studerende i byen.

Læs også
Artikler

Netværk på tværs: “Vi skal gøre verden større og løfte hinanden”

Education Esbjergs “Student in Business Mentorprogram” kunne torsdag d. 10. juni endelig samle alle mentor-mentee par til Midtvejsworkshop.
Det var første gang, at flere af parrene mødte hinanden fysisk, og eftermiddagen bestod blandt andet af oplæg fra HjermindLINK v. Christian Hjermind og fra Anett Egsgaard, Adm. Direktør v. Telesikring.

Læs også