DET ER FEDT AT VÆRE UDE & MØDE ELEVER OG STUDERENDE (1)