FLERE STUDERENDE SKAL VÆLGE ESBJERG SOM STUDIEBY

tutorprogram

pilotprojekt 2022

FLERE STUDERENDE SKAL VÆLGE ESBJERG SOM STUDIEBY

Over 1500 afgangselever fra fem ungdomsuddannelser i Ribe, Varde og Esbjerg. Men kun 80 pladser i pilotprojektet for vores Tutorprogram.

I løbet af efteråret 2021 har vi rejst rundt på ekstraordinære morgensamlinger for afgangselever på Ribe Katedralskole, Varde Gymnasium, Det Blå Gymnasium Varde, Esbjerg Gymnasium og Rybners, og det har været en fornøjelse. Ikke mindst fordi vi har mødt så mange unge mennesker der lige om lidt skal tage et valg om videregående uddannelse og uddannelsesby.

Dén uddannelsesrejse vil vi gerne med på og derfor har vi tilbudt i alt 80 elever at komme med ”indenfor” og opleve Esbjergs studieliv. 13 seje studerende fra fem af byens videregående uddannelsesinstitutioner har meldt sig som tutorer og er parate til at tage afgangseleverne i hånden og med til en række spændende studieevents.

Tutorprogrammet er udviklet i samarbejde med Study in Esbjerg, Huset, Esbjerg Kulturelle Ungdomsfond og Kongekampen samt 5 af byens 6 videregående uddannelsesinstitutioner: Erhvervsakademi Sydvest, Aalborg Universitet, Syddansk Universitet, University College Syd og Fredericia Maskinmesterskole.