Education Esbjerg ønsker dig et godt nytår. Vi ses i 2022.

vi ønsker dig et godt nytår

vi glæder os til at fortsætte vores samarbejde i 2022

Kære samarbejds- partnere

Kære samarbejdspartnere

Her ved afslutningen af 2021 er det tid til at se ind i det nye år og fokusere på 'Next Steps'. Education Esbjerg vil i 2022 have fokus på i sær 5 områder:

Offentliggørelse af Fyrtårnsprojektet på Esbjerg Strand:

Vi satser på en offentliggørelse og præsentation af det ambitiøse og storstilede projekt i løbet af første kvartal.

Målrettet indsats for flere uddannelser til Esbjerg:

Esbjerg har brug for flere uddannelser for at tiltrække studerende, løse virksomhedernes rekrutteringsproblemer samt udnytte sine potentialer i forhold til den grønne omstilling og den digitale industri.

Vi skruer op for det politiske arbejde i forhold til Christiansborg om flere uddannelser uden for de store universitetsbyer og dialogen med universiteterne i forhold til deres udflytningsplaner.

Opskalering af Education Esbjergs programmer og initiativer:

Præsentation af tutorprogrammet for afgangselever på Rybners, Grådybet. 

I 2022 skrues der op for indsatsen på EEs kerneinitiativer: Graduate programmet i forhold til tiltrækning af kandidater til virksomhederne, Tutorprogrammet der skal vise mulighederne i studiebyen Esbjerg for eleverne i ungdomsuddannelserne, Mentorprogrammet om den gode overgang fra studieliv til jobkarriere samt Ambassadørprogrammet der skal bringe engagerede repræsentanter fra offentlige og private virksomheder i kontakt med elever i folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Kommentarer og tilmelding til ovennævnte initiativer modtages gerne.

Nedenfor ses forskellige billeder fra mentorprogrammet, graduateprogrammet, rekrutteringen af afgangselever til tutorprogrammet samt billeder fra det After Study arrangement som vi afholdt på streetfood i samarbejde med Study in Esbjerg.

Opskalering af Education Esbjergs programmer og initiativer:

I 2022 skrues der op for indsatsen på EEs kerneinitiativer: Graduate programmet i forhold til tiltrækning af kandidater til virksomhederne, Tutorprogrammet der skal vise mulighederne i studiebyen Esbjerg for eleverne i ungdomsuddannelserne, Mentorprogrammet om den gode overgang fra studieliv til jobkarriere samt Ambassadørprogrammet der skal bringe engagerede repræsentanter fra offentlige og private virksomheder i kontakt med elever i folkeskolen og ungdomsuddannelserne.

Kommentarer og tilmelding til ovennævnte initiativer modtages gerne.

Nedenfor ses forskellige billeder fra mentorprogrammet, graduateprogrammet, rekrutteringen af afgangselever til tutorprogrammet samt billeder fra det After Study arrangement som vi afholdt på streetfood i samarbejde med Study in Esbjerg.

Styrket kommunikationsindsats:

Det er som bekendt ikke tilstrækkeligt at gøre rigtige ting. Man skal også vise og fortælle om dem.

Education Esbjerg skruer på 2 fronter op for blusset i 2022: Vi går mere landsdækkende i forhold til vores kommunikation.

Og vi bliver synlige på flere sociale medier, f.eks. Instagram.

Fortsat arbejde med funding:

Education Esbjergs arbejde for flere studerende i Esbjerg og flere færdiguddannede ansøgere til virksomhederne i området bygger på 2 fundamenter:

Økonomiske bidrag og et tæt og godt samarbejde med private og offentlige virksomheder. Uden disse forudsætninger vil Education Esbjerg ikke kunne være med til at rykke Esbjerg i positiv retning.

Derfor håber vi i også på en fortsat opbakning i 2022, både økonomisk og i forhold til samarbejde.

Godt nytår til alle vores samarbejdspartnere

Med venlig hilsen

Erling Petersson

Lad os holde dig opdateret

Tilmeld dig, vores nyhedsbrev