Claus Sørensens Fond bidrager med 10 millioner kroner til Education Esbjerg

Claus Sørensens Fond bidrager med 10 millioner kroner til Education Esbjerg

I foråret tilkendegav Claus Sørensens Fond at de gerne ville bidrage med 10 millioner kroner til Education Esbjerg – og derved til arbejdet med at løfte Esbjerg op i en ny liga som en mere attraktiv studie-by. Det er ikke første gang at Claus Sørensens Fond giver midler til Education Esbjerg. Claus Sørensen Fonden bidrager nemlig gerne til den lokale udvikling i Esbjerg, og stod ved etableringen af Education Esbjerg derfor klar med 5.000.000 kr.

“Det har i mange år ligget Claus Sørensens Fond meget på sinde at medvirke til at styrke Esbjerg området. Derfor har vi støttet mange lokale formål, hvoraf et af de største i de senere år har været Maritimt Center på den nye Havneø. Projektet fik en donation på 10 millioner kroner, som Education Esbjerg nu også får. Vi finder, at uddannelsesområdet er meget vigtigt for Esbjerg, ligesom man i det hele taget bør få igangsat arbejdet med at få øget bosætningen i Esbjerg”, udtaler John Riis Andersen, adm. direktør, CEO, for Claus Sørensens Fond.

John Riis Andersen, adm. direktør, CEO, for Claus Sørensens Fond.

Støtten fra Claus Sørensens Fond baner vejen for endnu et bidrag, da Esbjerg Kommune i forlængelse af fondens bidrag, ligeledes afsætter 10 millioner kroner til Education Esbjerg i 2022. Formand i Education Esbjergs bestyrelse og CEO i VIKING Life-Saving Equipment, Henrik Uhd Christensen, ser begge bidrag som yderst vigtige midler til Education Esbjergs videre arbejde.

Henrik Uhd Christensen, Formand i Education Esbjergs bestyrelse og CEO i VIKING Life-Saving Equipment.

”På Education Esbjergs vegne vil jeg gerne takke Claus Sørensens Fond og Esbjerg Kommune for at give yderligere bidrag til Education Esbjerg. Begge er de med til at støtte en meget vigtig dagsorden omkring flere uddannelser til byen og øget kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet, som er en nødvendighed for at sikre Esbjergs vækst fremadrettet”, udtaler Henrik Uhd Christensen, Formand i Education Esbjergs bestyrelse og CEO i VIKING Life-Saving Equipment.

”På Education Esbjergs vegne vil jeg gerne takke Claus Sørensens Fond og Esbjerg Kommune for at give yderligere bidrag til Education Esbjerg. Begge er de med til at støtte en meget vigtig dagsorden omkring flere uddannelser til byen og øget kvalificeret arbejdskraft til erhvervslivet, som er en nødvendighed for at sikre Esbjergs vækst fremadrettet”, udtaler Henrik Uhd Christensen, Formand i Education Esbjergs bestyrelse og CEO i VIKING Life-Saving Equipment.

Henrik Uhd Christensen, Formand i Education Esbjergs bestyrelse og CEO i VIKING Life-Saving Equipment.

Også Education Esbjergs nyudnævnte direktør Lone Saaby er meget glad for det økonomiske bidrag, som skal være med til at realisere flere af Education Esbjergs større projekter i en tid, hvor man samtidig godt ved at drømmen om flere studerende til byen kan have sine udfordringer.

”Vi er i gang med det lange seje træk i Esbjerg – det er ikke en tendens, vi vender fra den ene dag til den anden. Samtidig ved vi, at der formentlig i år kommer lavere ansøgertal til de videregående uddannelser i hele Danmark, og det kommer vi nok også til at mærke her i Esbjerg. Men med det økonomiske bidrag fra Claus Sørensens Fond og Esbjerg Kommune kan der nu sættes endnu mere skub under vores ambitiøse projekter. F.eks. offentliggør vi planerne for en ny satsning efter sommerferien”, udtaler direktør i Education Esbjerg Lone Saaby. 

Lone Saaby, Direktør Education Esbjerg

Kontaktoplysninger:

For yderligere kommentarer kan nedenstående kontaktes.

Lone Saaby: lsa@educationesbjerg.com / Mobil: 4126 1748

Henrik Uhd Christensen: huc@viking-life.com / Mobil: 2542 8200

John Riis Andersen: ja@csgruppen.dk / Mobil: 4019 0644

Pressemeddelelser

Jagten går ind på ambitiøse nyuddannede

Education Esbjerg har taget initiativ til et nyskabende graduate program, som skal bidrage til at tiltrække højtuddannede til området. Programmet består af et tværgående samarbejde mellem en række af Esbjergs virksomheder, som sammen søger kandidater til opstart i september 2021.

Læs også
Pressemeddelelser

Færre ansøgere, men udviklingen vender næste år

Antallet af ansøgere til de videregående uddannelser i Esbjerg viser et fald i forhold til sidste år. Faldet var ventet og sker også i resten af Danmark, men er meget ærgerligt, for vi har behov for, at flere unge tager en uddannelse i Esbjerg, lyder der fra Lone Saaby, nyudnævnt direktør for Education Esbjerg. 

Læs også
Pressemeddelelser

Jubel i Esbjerg over nye uddannelser

Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund (M) har godkendt tre nye uddannelser, som skal ligge i Esbjerg med det formål at sikre fremdrift for bl.a. den grønne omstilling og SKATs fremtid. De godkendte uddannelser er diplomingeniøruddannelsen i bæredygtig energiteknik, der udbydes gennem Aalborg Universitet, kandidatuddannelsen i idræt og sundhed, der udbydes gennem Syddansk Universitet, samt professionsbacheloren i skat, der udbydes på UC SYD.

Læs også